Dla lekarzy

Zachęcamy do kontaktu i zawarcia umowy o stałej współpracy w zakresie badań diagnostycznych lub  konsultacji. Oferujemy preferencyjne warunki. 

 

Proponujemy stałą współpracę, która umożliwia:

  • - stały standard badania zawierający zawsze te same oceniane parametry,
  • - porównywanie badań z badaniami archiwalnymi co poprawia monitorowanie chorego, 
  • - stały wzór wyniku badania co sprzyja przejrzystości i ułatwia interpretacje.
  • - preferencyjne ceny,
  • - w wyniku poza parametrami są określone wnioski z badania  (vide wzór badania echokardiograficznego)
  • - istnieje możliwość przesyłania wyników badań drogą elektroniczną ( pdf)

Echokardiografia- zapewniamy badania standardowe jak również badania ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych. W przypadku skierowań z określeniem problemu klinicznego nasza uwaga w czasie badania skupia się na ocenie konkretnych struktur lub parametrów.  W przypadku skierowania pt.  ocena powikłań nadciśnienia tętniczego - oceniamy dokładnie przerost ścian LK , możemy oceniać masę LK i index masy lewej komory. 

Jak jeszcze określamy problemy kliniczne przed badaniem echokardiograficznym?

Incydenty naczyniowe mózgu- skierowanie : chory po udarze lub TIA  - oceniamy : PFO, aneurysma septi interatrialis, miażdżyca łuku aorty, skrzepliny w LK i LP, uszku LP. Poszukujemy wegetacji w LK, LP, uszku, łuku aorty. Możemy spróbować określić morfologię uszka  korelujacą z ryzykiem udaru. Oceniamy szczegółowo wady zastawki mitralnej, wielkość i powierzchnie lewego przedsionka wpływających na ryzyko migotania przedsionków.


Objawy niewydolności serca (duszność , obrzęki itd) - oceniamy EF, zaburzenia odcinkowe kurczliwości  jak również możemy się skupić na potwierdzaniu lub wykluczeniu niewydolności rozkurczowej ( HFPEF). Wymaga to szeregu dodatkowych pomiarów i oceny, które mogą być wykonane jeśli na skierowaniu  będzie zaznaczona tak potrzeba. W celu pełnej oceny zaburzeń rozkurczowych wykonujemy badanie napływu mitralnego, porównanie do napływu mitralnego w doplerze tkankowym, napływ z żył płucnych, powierzchnie LP, czas IVR.

Kołatania serca, arytmie, napadowe migotanie przedsionków- wykluczamy wady serca wrodzone, wypadanie płatków mitralnych, niedomykalności zastawkowe . W przypadku FA oceniamy wielkość LP jak również jego powierzchnię.

Badanie przesiewowe u sportowców- staramy się wykluczyć kardiomyopatię przerostową, wady zastawki mitralnej, arytmogenną dysplazję prawej komory i inne wady wrodzone.

Kontrola pacjentów z rozpoznanymi wadami zastawkowymi jak również po implantacji zastawek sztucznych- często dla optymalnego badania potrzebne są badania wcześniejsze, informację o rodzaju wszczepionych zastawek, gradientach przezzastawkowych. Takie informacje zawsze wpływają korzystnie na jakość wykonanego badania.

Chory po zawale serca - bardzo ważne są również badania wcześniejsze dla porównania EF i obszarów/ segmentów serca objętych zaburzeniami kurczliwości lub też dane z badania koronarograficznego określające, które tętnice wieńcowe były związane z incydentami.

Test wysiłkowy na bieżni ruchomej

Bieżnia ruchomaBadanie wykonuje pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Interpretacja kardiologiczna przeprowadzona zostaje przez lekarza. W teście wysiłkowym ogromną rolę odgrywa osoba wykonująca badanie. Musi ona współpracując z pacjentem uzyskać taki czas wysiłku aby test był klinicznie diagnostyczny, tj. nie zakończył się zbyt wcześnie przed osiągnięciem określonego limitu tętna umożliwiającego ocenę niedokrwienia. Jednocześnie czas testu nie powinien nadwyrężyć chorego fizycznie i sprawić mu dyskomfortu fizycznego i psychicznego.

Wykonujemy testy tzw. maksymalne ograniczone objawami – najbardziej przydatne klinicznie oraz testy submaksymalne uważane za diagnostyczne przy osiągnięciu limitu 85% maksymalnej dla wieku częstości akcji serca.

Sprzęt światowej klasyW ocenie testu parametrami diagnostycznymi są wielkość i zakres obniżeń odcinka ST przy maksymalnym wysiłku w porównaniu do wartości spoczynkowych ( delta ST), reakcja ciśnienia tętniczego, uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach bez załamków q , złożone arytmie komorowe. 

 

 

Badania 24-48 h ekg – ekg metodą Holtera

Wykonujemy badania systemem Cardioscan, 3 kanałowego z możliwością edycji przykładów ekg 12 kanałowego. Raport badania w bardzo przejrzysty sposób przedstawia zestawienia podstawowych parametrów, podsumowanie badania, trendy i czytelne tabele. Szczególną uwagę należy zwrócić na automatyczną ocenę QT i Qtc, trendy graficzne odcinka ST.
Ponadto, co w naszej ocenie najważniejsze zawsze staramy się przedstawić przykłady opisywanych zaburzeń w postaci wydruków przykładowych zapisów ekg 3 lub 12 kanałowego.


Badania całodobowego pomiaru ciśnienia krwi - Holter ciśnienia ( ABPM)

Wykonujemy sprawdzonym systemem GE Tonoport V zintegrowanym w wielofunkcyjny system diagnostyczny Cardiosoft. Posiada certyfikaty CE, FDA i ESC.Serwis używa ciasteczek (cookie). Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie cookies na moim urządzeniu: